QIGONG ZA FLEKSIBILNOST Z MOJSTRICO TIAN LI FENG

WUDANG MOJSTRICA TIAN LI FENG 田理芳 PRVIČ V SLOVENIJI

Mojstrica Tian Li Feng 田理芳, žena mojstra Yuan Limina 袁理敏, pripada 15. generaciji nosilcev Wudang Xuan Wu Pai tradicije. Njen način poučevanja je kot voda: znanje, ki ga predaja, z mehkobo pronica v vsako celico...

QIGONG ZA FLEKSIBILNOST:

Qigong za fleksibilnost se je oblikoval v gorovju Wudangshan. Njegova posebnost je v tem, da nas usmerja k občutenju fizičnega telesa, k raztezanju in postopnem preobražanju naše notranje strukture.

Primeren je za vse: ženske in moške, rekreativce in športnike,za tiste, ki si zgolj želite gibanja, da se razgibate po dolgotrajnem sedečem delu ali pa ste ustrujeni zaradi fizičnih in psihičnih obremenitev...

Seminar bo potekal:

16. - 17. marca: 9.00 - 15.30 (12.00-13.30: odmor za kosilo)

Predhodne izkušnje niso potrebne!

Cena seminarja:

V PREDPLAČILU DO 8. MARCA 2019:
100 eur za člane Wudang Pai Kung Fu Slovenije
120 eur za ostale

NA DAN SEMINARJA:

120 eur za člane Wudang Pai Kung Fu
140 eur za ostale

V primeru, da se udeležite samo enega dne, je cena polovična.

Plačilo lahko nakažete na transakcijski račun:
SI56-03135-1000686469 SKB KOPER
SWIFT (BIC koda): SKBASI2X
namen - TIAN LI FENG


Informacije in prijave:
info@qi-lab-institute.orgPridržujemo si pravico do spremembe programa

QUARTO INTERNAZIONALE SEMINARIO INTENSO IN SLOVENIA con maestro Yuan Li Min

GRANDE MAESTRO MOJSTER YUAN LIMIN (袁理敏) AL QUARTO INTERNAZIONALE SEMINARIO INTENSO IN SLOVENIA

Monaco taoista, maestro Yuan Limin 袁理敏, direttore della scuola Wudang Sanfeng Martial Arts, il capo del gruppo Wudang Wushu, è 15ª generazione della Wudang Xuan Wu Pai.

Il seminario si terrà dal 28 aprile al 2 maggio 2019 a Ljubljana (Slovenia)

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:

28 Aprile (Palazzo Sport Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

08.00 – 09.00 – Registrazione e pagamento
09.00 - 09.30 – Apertura del Quarto Internazionale Seminario Taoista in Slovenia con Maestro Yuan Limin
09.30 – 12.00 – Baguazhang – pratiche fondamentali
12.00 – 15.00 – Pausa / il tempo per pranzo
15.00 - 17.30 – Baguazhang – pratiche fondamentali

29 Aprile (Palazzo Sport Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

08.30 – 09.00 – Registrazione e pagamento
09.00 – 12.00 - Baguazhang – pratiche fondamentali
12.00 – 15.00 – Pausa
15.00 - 17.30 – Baguazhang – pratiche fondamentali
17.30 – 19.30 – Pausa
19.30 – 21.00 - Lettura del maestro Yuan Limin: Il classico di chiarezza e tranquillità

30 aprile (Palazzo Sport Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

08.30 – 09.00 – Registrazione e pagamento
09.00 – 12.00 - Baguazhang – pratiche fondamentali
12.00 – 15.00 - Pausa
15.00 - 15.30 – sessione fotografica di gruppo
15.30 - 17.30 – Baguazhang – pratiche fondamentali
17.30 – 19.30 – Pausa
19.30 – 21.00 - Lettura del maestro Yuan Limin: Atteggiamento taoista verso una vita sana

1 Maggio (Palazzo Sport Tabor; Tabor 13 o Parco Tivoli, Ljubljana)

08.30 – 09.00 – Registrazione e pagamento
09.00 – 12.00 – Wudang Qigong dei cinque elementi - SERPENTE
12.00 – 15.00 – Pausa
15.00 - 17.30 – Wudang Qigong dei cinque elementi - SERPENTE

2 Maggio (Palazzo Sport Tabor; Tabor 13 o Parco Tivoli, Ljubljana)

08.30 – 09.00 – Registrazione e pagamento
09.00 – 12.00 – Wudang Qigong dei cinque elementi - SERPENTE
12.00 – 15.00 – Pausa
15.00 - 17.30 – Wudang Qigong dei cinque elementi - SERPENTE
17.30 – Conclusione del Quarto Seminario Taoista in Slovenia

PREZZO - PAGAMENTO IN ANTICIPO:

28 Aprile - 2 Maggio 2019 (Sport Hall Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

I.Intero: 320 euro
II. solamente Baguazhang (28 – 30 aprile) = 210 euro

III. solamente Wudang Qigong dei cinque elementi - SERPENTE (1 – 2 maggio) = 160 euro

MODALITA’ DI PAGAMENTO

A. PAGAMENTO IN ANTICIPO

intero - 320 euro

in tre rate:
1 rata = 100 euro – fino al 5 febbrario 2019 (anticipo obligatorio – prenotazione del posto)
2 rata = 100 eur – fino al 5 aprile 2019
3 rata = 120 eur – il primo giorno del seminario


B. ISCRIZIONE E PAGAMENTO AL SEMINARIO

I. seminario intero = 370 euro

II. solamente Baguazhang (28 – 30 aprile) = 240 euro

III. solamente Wudang Qigong dei cinque elementi - SERPENTE (1 – 2 maggio) = 180 euro


Pagamento tramite conto bancario intitolato a :
QI LAB.
Istrska c. 3
6240 Kozina
Slovenija

Il conto bancario:
SI56-03135-1000686469 SKB KOPER
SWIFT (BIC koda): SKBASI2X
For - 4 DAOISTIČNI INTENZIV

Informazioni e registrazione:
info@qi-lab-institute.org


Ci riserviamo il diritto di modificare il programma

4th INTERNATIONAL DAOIST INTENSIVE SEMINAR in SLOVENIA with MASTER YUAN LI MIN

4th INTERNATIONAL DAOIST INTENSIVE SEMINAR IN SLOVENIA WITH GRAND MASTER YUAN LIMIN (袁理敏

Taoist monk, master Yuan Limin (袁理敏, director of the Sanfeng Martial Arts School, the leader of the Wudang Wushu Group, is the 15th Generation of Wudang Xuan Wu Pai tradition.

Seminar will take place in Ljubljana from 28 April to 2 May.

PROGRAMME:

28 April 2019 (Sport Hall Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

8.00 – 9.00 – registration and payment
9.00 - 9.30 – Opening of the 4th International Daoist Intensive Seminar
9.30 – 12.00 - Baguazhang - basic
12.00 – 15.00 – Lunch time
15.00 - 17.30 – Baguazhang basic

29 April 2019 (Sport Hall Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

8.30 – 9.00 – registration and payment
9.00 – 12.00 - Baguazhang - basic
12.00 – 15.00 – Lunch time
15.00 - 17.30 – Baguazhang - basic
17.30 – 19.30 – dinner time
19.30 - 21-00 – lecture of Master Yuan Limin: Scripture on Clarity and Stillness (清静经)

30 April 2019 (Sport Hall Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

8.30 – 9.00 – registration and payment
9.00 – 12.00 - Baguazhang - basic
12.00 – 15.00 – Lunch time
15.00 - 15.30 – group photography
15.30 - 17.30 – Baguazhang - basic
17.30 – 19.30 – dinner time
19.30 - 21-00 – lecture of Master Yuan Limin: Daoist attitude to healthy lifestyle

1 May 2019 (Sport Hall Tabor; Tabor 13, Ljubljana or the Tivoli Park)

8.30 – 9.00 – registration and payment
9.00 – 12.00 - Wudang Five Elements Health Qigong - SNAKE
12.00 – 15.00 – lunch time
15.00 - 17.30 – Wudang Five Elements Health Qigong - SNAKE

2 May 2019 (Sport Hall Tabor; Tabor 13, Ljubljana or the Tivoli Park)

8.30 – 9.00 – registration and payment
9.00 – 12.00 - Wudang Five Elements Health Qigong - SNAKE
12.00 – 15.00 – lunch time
15.00 - 17.30 – Wudang Five Elements Health Qigong - SNAKE
17.30 – closing of the 4th International Daoist Intensive Seminar

FEES IN PREPAYMENT

I. entire seminar (28 April – 2 May) = 320 eur

II. Baguazhang only (28 April – 30 April) = 210 eur

III. Wudang Five Elements Health Qigong (1 May – 2 May) = 160 eur

Advance (obligatory)= 100 eur
Advance is for booking the post on the seminar – it should be payed until 5 February 2019.

PAYMENT MODALITIES

A. PREPAYMENT

Entire - 320 eur

Payment by 3 instalments:
1 part = 100 eur until 5 February 2019 (advance)
2 part = 100 eur until 5 April 2019
3 part = 120 eur – 1st day of seminar


B. INSCRIPTION AND PAYMENT ON THE SEMINAR:

I. Entire seminar = 370 eur

II. Baguazhang only (28 April – 30 April) = 240 eur

III. Wudang Five Elements Health Qigong (1 May – 2 May) == 180 eur


Payment transfer on bank account:
SI56-03135-1000686469 SKB KOPER
SWIFT (BIC code): SKBASI2X
For - 4 daoistični intenziv


Information and registration:
info@qi-lab-institute.orgWe reserve the right to change the programme

ČETRTI MEDNARODNI PRVOMAJSKI INTENZIV DAOISTIČNIH VEŠČIN

VELIKI MOJSTER YUAN LIMIN (袁理敏) NA ČETRTEM MEDNARODNEM PRVOMAJSKEM INTENZIVU DAOISTIČNIH VEŠČIN V SLOVENIJI

Daoistični menih in mojster Yuan Li Min, direktor Wudang Sanfeng Martial Arts šole ter vodja Wudang Wushu skupine, je nosilec 15. generacije Wudang Xuan Wu Pai tradicije

Seminar bo potekal od 28. aprila do 2 maja v Ljubljani:

PROGRAM INTENZIVA:

28.4.2019 (Športna dvorana Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

8.00 – 9.00 – registracija in plačila
9.00 - 9.30 – Otvoritev Četrtega mednarodnega daoističnega intenziva
9.30 – 12.00 - Baguazhang osnove
12.00 – 15.00 – čas za kosilo in odmor
15.00 - 17.30 – Baguazhang osnove

29.4.2019 (Športna dvorana Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

8.30 – 9.00 – registracija in plačila
9.00 – 12.00 - Baguazhang osnove
12.00 – 15.00 – čas za kosilo in odmor
15.00 - 17.30 – Baguazhang osnove
17.30 – 19.30 čas za večerjo in odmor
19.30 - 21-00 – predavanje: Klasik o jasnosti in miru / Scripture on Clarity and Stillness (清静经)

30.4.2019 (Športna dvorana Tabor; Tabor 13, Ljubljana)

8.30 – 9.00 – registracija in plačila
9.00 – 12.00 - Baguazhang osnove
12.00 – 15.00 – čas za kosilo in odmor
15.00 - 15.30 – skupna fotografija udeležencev
15.30 - 17.30 – Baguazhang osnove
17.30 – 19.30 – čas za večerjo in odmor
19.30 - 21-00 – predavanje: Daoistični odnos do zdravega načina življenja / Daoist attitude to healthy lifestyle

1.5.2019 (Športna dvorana Tabor; Tabor 13, Ljubljana ali Park Tivoli)

8.30 – 9.00 – registracija in plačila
9.00 – 12.00 - Wudang zdravstveni Qigong petih elementov - KAČA
12.00 – 15.00 – čas za kosilo in odmor
15.00 - 17.30 – Wudang zdravstveni Qigong petih elementov - KAČA

2.5.2019 (Športna dvorana Tabor; Tabor 13, Ljubljana ali Park Tivoli)

8.30 – 9.00 – registracija in plačila
9.00 – 12.00 - Wudang zdravstveni Qigong petih elementov - KAČA
12.00 – 15.00 – čas za kosilo in odmor
15.00 - 17.30 – Wudang zdravstveni Qigong petih elementov - KAČA
17.30 – zaključek Četrtega mednarodnega intenziva daoističnih veščin

CENA PROGRAMA V PREDPLAČILU:

I. celoten paket (od 28.4 do 2.5) = 320 eur

II. samo Baguazhang osnove (od 28. do 30.4.) = 210 eur

III. samo Wudang zdravstveni Qigong petih elementov – KAČA (od 1.do2.5.) = 160 eur

NAČIN PLAČILA

A. PREDPLAČILO

Akontacija je 100 eur in je obvezna*
(* vplačana akontacija velja kot rezervacija mesta na programu. Akontacija mora biti plačana najkasneje do 5. 2. 2019)

intenziv lahko plačate v celoti - 320 eur

intenziv lahko plačate v treh obrokih:
1. obrok = 100 eur do 5. februarja 2019 (velja tudi kot akontacija oz. rezervacija)
2. obrok = 100 eur do 5. aprila 2019
3 obrok = 120 eur na prvi dan seminarja


B. PRIJAVA IN PLAČILO NA INTENZIVU:

I. celoten paket = 370 eur

II. Baguazhang osnove (od 28. do 30.4.) = 240 eur

III. Wudang zdravstveni Qigong petih elementov – KAČA (od 1.do2.5.) = 180 eur


Akontacijo oz. plačilo nakažete na transakcijski račun:
SI56-03135-1000686469 SKB KOPER
SWIFT (BIC koda): SKBASI2X
namen - 4 DAOISTIČNI INTENZIV


Informacije in prijave:
info@qi-lab-institute.orgpridržujemo si pravico do spremembe programa
We reserve the right to change the program
Ci riserviamo il diritto di modificare il programma

WUDANG KUNG FU ZA OTROKE IN MLADINCE V SEZONI 2018/2019 - VPIS

Pogorje Wudang v osrednji Kitajski je zibelka kitajskih notranjih borilnih veščin, ki jih označujemo s skupnim imenom Wudang Kung Fu. Zanje so značilni mehki, krožni gibi.

Otroci skozi igro razvijajo svoje fizične sposobnost, izboljšujejo koordinacijo in koncentracijo, učijo discipline, spoštovanja do starejših, vrstnikov in veščine, prebujajo skupinskega duha, kjer ima kolegialnost prednost pred tekmovalnostjo.

Treningi niso kontaktni – borilne elemente izvajajo kot sestavni del »forme«.

Nadaljujemo s sodelovanjem z Konfucijevo učilnico Koper Univerze na Primorskem.

KOPER (1)


Oranžna telovadnica Studia Maja,
Ogrlica, Ferrarska 8, 6000 KOPER

četrtek od 19.10 do 20.1o


primerno za mladince in mladinke

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Studio Maja
Tel.: 05 639 20 13

e-mail:
info@qi-lab-institute.org
info@studiomaja.si

KOPER (2)


Oranžna telovadnica Studia Maja,
Ogrlica, Ferrarska 8, 6000 KOPER

petek od 16.00 do 17.00


od 5 do 8 let

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Studio Maja
Tel.: 05 639 20 13

e-mail:
info@qi-lab-institute.org
info@studiomaja.si

KOPER (3)


Oranžna telovadnica Studia Maja,
Ogrlica, Ferrarska 8, 6000 KOPER

petek od 17.15 do 18.15


od 8 do 13 let

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Studio Maja
Tel.: 05 639 20 13

e-mail:
info@qi-lab-institute.org
info@studiomaja.si

LJUBLJANA


Športno društvo Tabor
dvorana za namizni tenis,
Tabor 13, Ljubljana

četrtek od 17.00 do 18.00


VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Wudang Pai Kung Fu Slovenija
Tel.: 040 648 525

e-mail:
info@qi-lab-institute.org

HRPELJE - KOZINA


Vaški Dom Hrpelje,
Na Gorici 2A, 6240 Kozina

ponedeljek od 17.00 do 18.00


VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Wudang Pai Kung Fu Slovenija
Tel.: 040 648 525

e-mail:
info@qi-lab-institute.org

WUDANG KUNG FU V SEZONI 2018/2019 - VPIS

Pogorje Wudang v osrednji Kitajski je zibelka kitajskih notranjih borilnih veščin, ki jih označujemo s skupnim imenom Wudang Kung Fu, vendar so vanj vključene veščine kot qigong, taijiquan, daoistična meditacija …

Za Wudang Kung Fu kot borilno veščino so značilni mehki, krožni gibi. Energijo zbiramo v telesu, da jo lahko s pomočjo ustrezne osredotočenosti usmerimo navzven.

KOPER (1)

Oranžna telovadnica Studia Maja,
Ogrlica, Ferrarska 8, 6000 KOPER

četrtek od 20.15 do 21.45

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Studio Maja
Tel.: 05 639 20 13

e-mail:
info@qi-lab-institute.org
info@studiomaja.si

KOPER (2)

Oranžna telovadnica Studia Maja,
Ogrlica, Ferrarska 8, 6000 KOPER

petek od 18.30 do 20.00

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Studio Maja
Tel.: 05 639 20 13

e-mail:
info@qi-lab-institute.org
info@studiomaja.si

LJUBLJANA

Športno društvo Tabor,
dvorana za namizni tenis
Tabor 13 Ljubljana

četrtek od 18.00 do 19.30

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Wudang Pai Kung Fu Slovenija
Tel.: 040 648 525

e-mail:
info@qi-lab-institute.org

HRPELJE - KOZINA

Vaški Dom Hrpelje,
Na Gorici 2A, 6240 Kozina

ponedeljek od 18.00 do 19.30

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Wudang Pai Kung Fu Slovenija
Tel.: 040 648 525

e-mail:
info@qi-lab-institute.org

SEŽANA


Športna dvorana srednje šole Sežana,
Kosovelova 5A, Sežana

ponedeljek od 19.30 do 20.30

VPIS IN REZERVACIJA MESTA:
Wudang Pai Kung Fu Slovenija
Tel.: 040 648 525

e-mail:
info@qi-lab-institute.org

ZLATI PLAKETI ZA NASTOP NA OTVORITVENI SLOVESNOSTI

Xiamen / Fujian / Kitajska
12.september 2014

Za nastop in predstavitev Wudang Pai Kung Fu tradicije na otvoritveni slovesnosti III. mednarodnega wushu tekmovanja, sta slovenska predstavnika, Darija Mavrič Čeh in Jure Čeh, prejela zlati plaketi..

Originalni članek: 厦门国际武术大赛开幕 武当洋弟子现场表演太极